Rejestr zmian: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH: REJKOWIZNA, WIOSENNA, JUTRZENKI I AL. LOTNIKÓW POLSKICH W ŚWIDNIKU

2018-01-25 wybór Dariusz Pasieczny
2018-01-25 ZMIANA Z DNIA 01.03.2018 Dariusz Pasieczny
2018-01-25 zmiana z dnia 23.02.2018 Dariusz Pasieczny
2018-01-25 ZMIANA Dariusz Pasieczny
2018-01-25 ZMIANA Z DNIA 06,02,2018 Dariusz Pasieczny
2018-01-25 zmiana terminu Dariusz Pasieczny
2018-01-25 UTWORZENIE DOKUMENTU Dariusz Pasieczny